Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

 

Проучването ще завърши с подготовка на документ (на италиански, български и английски език), който ще бъде разпространен на национално и европейско ниво с цел повишаване интереса към актуалните предизвикателства, с които се среща дървопреработвателния сектор днес. Документът ще бъде използван при дефиниране на общата среда, в която работят социалните партньори, ще представлява един полезен инструмент за подпомагане на обучението, както и за наблюдаване и оценка на дейностите в рамките на социалния диалог.

 

Предвиждат се 96 часа обучения чрез провеждане на 3 транснационални съвместни обучителни събития (в град Порто, Рим и София) с участието на обучители от всички ангажирани партньори и изследовател от Institute Tagliacarne, както и национални събития (3 в Порто, 3 в Рим и 3 в София) с участието на местни обучители.

 

3 проучвателни мисии за идентифициране на добри практики също ще бъдат осъществени като се очаква добрите примери да бъдат възприети в дърводобивния и дървообработващ сектор в другите страни.

 

Комуникационна кампания, която включва създаването на интернет страница и лого ще промотира резултатите от проекта не само в страните на партньорите, но и в други страни, за които са актуални

 

брошура 250 броя с дейностите на проекта и с информация за важността на социалния диалог ще бъде разпространена

 

финална конференция в Брюксел със 100 участници, представители на заинтересованите страни, институции, изготвящи политиките в сектора, работодатели и заети лица. Основните цели са: да се повиши информираността относно важността на социалния диалог; да се оповестят резултатите от проекта и да се представи документът от проучването, чието съдържание може да се използва за бъдещи обучителни дейности в други страни – членки.