Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Резултатите от проекта ще бъдат:

 

Проучване, което ще бъде публикувано на национално и европейско ниво, за да се повиши осведомеността за днешните предизвикателства, пред които трябва да се изправи дърводобивният сектор

 

96 часа обучение чрез организиране на три транснационални обучителни събития с участието на обучители от всички участващи партньори и национални обучителни събития (3 в Порто, 3 в София и 3 в Рим).

 

3 учебни посещения за идентифициране на най-добрите практики, които могат да бъдат прехвърлени от една държава в друга и от дърводобивния сектор в друга.

 

Уебсайт и лого за разпространение на резултатите от проекта не само в страните партньори, участващи в действието, но и в други.

 

Разпространете брошура (250 копия) за дейностите по проекта и значението на социалния диалог.

 

Заключителна конференция, която ще се проведе в Брюксел, в която ще участват 100 заинтересовани страни, политици и организации, представляващи работодатели и работници.