Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Национално съвместно обучение

Модели от дейности за оказване на съдействие за намиране на работа и кариерно ориентиране с цел повишаване на възможностите за заетост на лицата и насърчаване и нестандартното придобиване на знания и умения

Порто, София и Рим – юни/юли 2019 г.


 

Кръговата биоикономика в европейския социален диалог

София и Рим – ноември  2019 г. / Порто ноември  2020 г.


 

Обучителен курс за въздействието на организационните, производствените и управленските фактори върху дървопреработващия сектор

 Рим – октомври 2020 г. / Порто и София – ноември 2020 г.