Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Транснационално съвместно обучение

Предизвикателствата пред ЕС в областта на дървопреработващия сектор: социален диалог за нова зелена икономика

Рим – Италия – май 2019 г.

Транснационално обучение

В Европа вярването за линейната икономика на "производство, консумация, хвърляне" вече не е актуално, нова парадигма за "производство, консумация, възстановяване"се утвърждава, наричана още кръгова икономика. По време на обучението участниците ще анализират какво предлага ЕС по отношение на социалния диалог, с цел изясняване на синдикатите и организациите на работодателите, че е важно да се инвестира в дейностите на т.нар  „зелена икономика“. Акцент ще бъде поставен върху това, което в момента се прави в Италия, и върху перспективите, които могат да бъдат реализирани чрез слушане и конфронтация.

  Leaflet

 • Foto-7.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/Foto-7_ce4d0a32c81c022052b8468305e253ec_90x50.resized.jpg
 • Foto.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/Foto_26bb6ece0554d378b618032745242156_90x50.resized.jpg
 • Foto1.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/Foto1_e39b9977699fb7573c24ecab88bde9d5_90x50.resized.jpg
 • Foto3.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/Foto3_e560fbd8ec22b187195f5e2eb00292e4_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190530-WA0001.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190530-WA0001_9a9b8d797d39dc0d8c4fa44658b3072b_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190530-WA0013.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190530-WA0013_f4054f3f5c915d6a4d802a319f26f814_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190531-WA0004.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190531-WA0004_220bcc5f8a792cc167a0261d67287a10_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190531-WA0005.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190531-WA0005_9d1f70f6e290ed0b1bffd8c378de60bb_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190531-WA0006.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190531-WA0006_f00baafbf5a4cc05c8dc873b844314da_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190531-WA0008.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190531-WA0008_000f1972a68c44b7ba517a2baf2d2166_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190531-WA0010.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190531-WA0010_45dcdb371210b5787c9a8d519a5ccb73_90x50.resized.jpg
 • IMG-20190531-WA0011.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG-20190531-WA0011_9cbdeed8bd70840b54ea9728b27f231a_90x50.resized.jpg
 • IMG_20190530_142616.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG_20190530_142616_29a4b81874279a428bae12dc8f38e26d_90x50.resized.jpg
 • IMG_20190530_155048.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/IMG_20190530_155048_30d56eee2b6e346a6086daab7fe6e431_90x50.resized.jpg
 • foto-6.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/foto-6_c4117890c3319329f45b3c5422bd0329_90x50.resized.jpg

 


 

Устойчива икономика за устойчив пазар на труда в Европейскя съюз, със специален фокус върху дървопреработващия сектор

Порто – Португалия – октомври  2019 г.


Leaflet

 

 

 


 

Ролята на обученията за повишаване на заетостта в ЕС

София – ноември 2020 г.

Европейският проект GOOD WOOD затваря цикъла на транснационалните срещи с обучителния семинар в София в режим на уебинар поради усложнената епидемиологична обстановка във връзка с Covid 19.

Срещата е част от поредица от събития и е озаглавена „Ролята на обучението за развиване на пригодността за заетост на хората в ЕС“. Организиран в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата, на семинара се представи проекта с неговите дейности и цели и се направи преглед на проведените изследвания с акцент върху значението на обучението в областта на зелената икономика в дървопреработвателния сектор. Събитието се фокусира и върху Зелената сделка на ЕС, както и върху добра практика в областта на кръговата икономика, представена от AIMMP, Асоциацията на дърводобивната и мебелната промишленост на Португалия, партньор на проекта.

Проектът ще завърши със заключителна конференция в Брюксел на 9 декември.

За повече информация посетете уебсайта

https://www.goodwoodproject.eu/en/


Agenda


Sofia

 

 • 1.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/1_5e6761b9a71a16bdcb0a5042e317f330_90x50.resized.jpg
 • 10.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/10_88078acbba91645052236614c54d3d67_90x50.resized.jpg
 • 10.png
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/10_dd0228441fd3c5b320d18cca31553340_90x50.resized.png
 • 11.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/11_e87bae1a4d86266d98f47bc9a8a475c6_90x50.resized.jpg
 • 12.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/12_f7efd55a77e99fd2a7a479eafa23c781_90x50.resized.jpg
 • 13.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/13_53861f05c6217326d0cbc2da29d07fda_90x50.resized.jpg
 • 14.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/14_76022cac209f11bf887c29213ffcf187_90x50.resized.jpg
 • 15.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/15_ec5e2612de2ebfb1c9c2eb353eed826b_90x50.resized.jpg
 • 16.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/16_15606f5b00eca405818ca85368d895c9_90x50.resized.jpg
 • 17.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/17_baf6315f204b1378666f566ec83394f7_90x50.resized.jpg
 • 2.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/2_cde4827bc876c361ed07212559ea588d_90x50.resized.jpg
 • 3.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/3_705305f1ff2d03ca6d17aa36318022d7_90x50.resized.jpg
 • 4.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/4_9ae6870cb53a6f38aae12ca2c7efd9ff_90x50.resized.jpg
 • 5.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/5_80e99b68bb329d95f3a5232c658d8993_90x50.resized.jpg
 • 6.jpg
  https://goodwoodproject.eu/images/ju_cached_images/6_a5c652d7e3cf04af9245b1acd9b61658_90x50.resized.jpg