Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Проектът Good Wood, Пояснения за Зеления социален диалог, финансиран със средства от ЕС за заетост и социална иновация, е насочен към активност чрез засилване на социалния диалог, реорганизиране на производството и управлението в дърводобивния и дървопреработвателния сектор, с насоченост към устойчива икономика и пазар на труда.
Укрепването на социалния диалог на национално ниво и на ниво ЕС ще подпомогне синхрона между позитивното управление, гъвкавите нужди на бизнеса и сигурноста, нужна на заетите лица.

Моля, въведете е-мейл адресът, който сте използвали при регистрацията. Потребителското име ще бъде изпратенo на този е-мейл адрес.

The project - Good Wood - Notes for a green social dialogue is funded by the European Union. The content of this website reflects only the authors' views, i.e. that of the partners of the project Good Wood. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.