Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Среща на партньорите

Проект „Good Wood”: Първа среща в Confapi в Рим
Първата среща на партньорите по проект Good Wood, финансиран по Програма „Заетост и социална иновация” (EASI) на Европейския съюз, се проведе в Рим на 7-ми и 8-ми март. Confapi е водещ партньор и координатор на всички дейности по проекта. Целта на проекта е чрез укрепване на социалния диалог да се реорганизира производството и управлението в дървопреработвателния сектор.  

Развитието на зелената икономика е важно предизвикателство за Европейския социален диалог, като се има предвид ролята и бъдещото развитие на отношенията между профсъюзите, работодателските организации, институциите и гражданското общество. Следвайки поставените от ЕС цели, проектът цели да обучи и информира всички участници в този процес, като фокусът е върху новите технологии в производството и преквалификацията на работниците и специалистите, работещи в мебелната промишленост. Първата фаза на обучителния процес е планирана да се проведе през месец май. Партньорите, ангажирани с провеждането на обученията са Институтът Guglielmo Tagliacarne, Българската търговско-промишлена палата, българската Конфедерация на труда „Подкрепа”, Европейската конфедерация на предприятията в дървопреработването Cei-Bois и Aimmp, Асоциацията на предприятията в областта на дървопреработването и производството на мебели на Португалия.

Всички партньори по проекта взеха участие в срещата и това даде възможност да се представят и изяснят всички фази по изпълнението му, както и да се дефинират задачите за всеки един партньор.