Вход

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
За да постигне целите си, проектът предвижда следните дейности:

Проучвания

Проучване, фокусирано върху ролята на социалния диалог в съвременната икономика с оглед предизвикателствата на „позеленяването” и дигитализацията с конкретен фокус върху дървопреработвателния сектор и кръговата био-икономика. Проучването ще допринесе за събирането на документи, свързани с политиките, представляващи интерес за социалните партньори и ще създаде възможности за споделяне на добри практики, в които са били ангажирани социалните партньори в областта на социалния диалог.

Проучвателни мисии

Ще бъдат организирани работни посещения с цел споделяне на добри практики и укрепване на мрежовия подход в партньорството между партньорите.

Комуникационна кампания

Във всяка партньорска страна ще бъдат организирани обучения, в които ще бъдат включени местни представители на работниците и служителите. Обученията ще бъдат две категории: транснационални съвместни обучения, организирани в Рим, София и Брюксел и три съвместни обучения на национално ниво по едно във всяка страна-партньор.

Обучения

Комуникационната кампания ще се проведе чрез уебсайта на проекта, социалните мрежи, дейностите на национално ниво за промотиране на проекта и заключителната конференция в Брюксел. Тази дейност е необходима, за да стане възможно разпространението на резултатите от проекта на европейско ниво. Уебсайтът ще съдържа цялата информация, свързана с изпълнението на дейностите по проекта. На сайта ще има и секция, съдържаща информация за основните играчи, актуализирани новини за развитието на социалния диалог на национално ниво в отделните участващи в проекта страни, както и на ниво на ЕС.